Ilgtermiņa motivācijas veidošana hokejistiem: Kā palīdzēt uzturēt iedvesmu un sasniegt mērķus?

Iepriekšējā rakstā apskatījām, kas ir un kā darbojas sporta psiholoģiskā sagatavotība un kāpēc tā ir svarīga sastāvdaļa jaunā sportista attīstībā. Uzskaitot sporta psiholoģiskās sagatavotības metodes un domājot par tām ir svarīgi saprast, ka lai nodrošinātu pēc iespējas labāku sportistu sagatavotību ir nepieciešams domāt par katru no tām, bet iesākumā sākšu ar, manuprāt, pamata metodēm, kuras ir saistītas ar vienu no sportista svarīgākajām īpašībām – motivāciju darīt, darīt ar neatlaidību un darīt ilgi!

HOKEJSMOTIVĀCIJA

Kristaps Zvejnieks

5/30/20233 min read

man in white shirt and black pants holding white stick standing on snow covered ground during
man in white shirt and black pants holding white stick standing on snow covered ground during

Iepriekšējā rakstā apskatījām, kas ir un kā darbojas sporta psiholoģiskā sagatavotība un kāpēc tā ir svarīga sastāvdaļa jaunā sportista attīstībā. Uzskaitot sporta psiholoģiskās sagatavotības metodes un domājot par tām ir svarīgi saprast, ka lai nodrošinātu pēc iespējas labāku sportistu sagatavotību ir nepieciešams domāt par katru no tām, bet iesākumā sākšu ar, manuprāt, pamata metodēm, kuras ir saistītas ar vienu no sportista svarīgākajām īpašībām – motivāciju darīt, darīt ar neatlaidību un darīt ilgi!

Motivācija ir sportista īpašību piramīdas pamatā. Bez sportista vēlmes un apņēmības uzlaboties, visas citas sportistiem tik ļoti nepieciešamās īpašības – pārliecība, koncentrācija, emociju kontrole klibos un nestrādās vēlamajā līmenī. Lai kļūtu par iespējami labāku sportistu un attīstītu savas spējas, motivācija ir viens no svarīgākajiem faktoriem ceļā uz sava maksimālā potenciāla attīstību. Vienkārši izsakoties, motivācija ir sportista spēja uzsākt un neatlaidīgi turpināt noteiktus uzdevumus vai darbības. Lai sportists būtu spējīgs darboties uz spēju robežas, tam ir jāgrib uzsākt process, kas palīdz veidot sportista karjeru. Bet tomēr grūtākais ir turpināt iesākto un turpināt to, kad sports paliek grūts, sportisti saskaras ar šķēršļiem un tā vien gribētos izlaist kārtējo grūto treniņu.

Motivācija sportā ir svarīga, jo sportistam ir jāvēlas smagi strādāt, neskatoties uz nogurumu, garlaicību, muskuļu sāpēm un vēlmi darīt citas ar sportu nesaistītas lietas. Motivācija ietekmēs visu, kas ietekmē tavus sporta sniegumus: fizisko kondīciju, tehnisko un taktisko sagatavotību, psiholoģisko noturību un vispārējo dzīves veidu un ikdienu, iekļaujot miegu, diētu, skolas un mājas pienākumus, darbu, attiecības un daudzus citus faktorus.

Hokejā, kur prasības un izaicinājumi var būt lieli, uzturēt motivāciju ir īpaši svarīgi. Šajā rakstā iepazīsimies ar pamata motivācijas tehnikām un stratēģijām, kas var palīdzēt hokejistiem uzturēt iedvesmu, pārvarēt grūtības un sasniegt savus sporta mērķus.

 1. Veidojiet skaidrus un sasniedzamus mērķus:

 • Definējiet konkrētus, mērķus, kas ir skaidri saprotami un sasniedzami.

 • Iedvesmojiet sportistu izvirzīt sev īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, kas palīdzēs viņam virzīties uz priekšu.

 1. Veidojiet emocionālu saistību ar izvirzītajiem mērķiem:

 • Palīdziet hokejistam saprast, kādēļ šie mērķi ir svarīgi un kā tie atbalsta viņa personīgās vērtības un sapņus sportā un dzīvē.

 • Uzsveriet sajūtas, kuras sportists piedzīvos, sasniedzot šos mērķus, lai veidotu emocionālu piesaisti.

 1. Izstrādājiet plānu un atskaites punktus:

 • Palīdziet hokejistam izstrādāt detalizētu plānu, kā sasniegt mērķus.

 • Izveidojiet starpposma atskaites punktus, kas ļaus novērtēt progresu un dos motivāciju turpināt darbu uz priekšu.

 1. Veiciniet pozitīvu domāšanu:

 • Pamāciet hokejistu atpazīt un novērtēt savus sasniegumus, pat mazākos - ikdienas.

 • Iedrošiniet pozitīvu domāšanu, lai pārvarētu neveiksmes un grūtības, koncentrējoties uz izaugsmi un attīstību.

 1. Atbalstiet un motivējiet:

 • Esiet atbalstošs un atzinīgs par jaunā sportista centību un progresu.

 • Izrādiet personisku interesi, atbalstot sportistu gan spēlēs, gan treniņos!

Visas, iepriekš aprakstītās metodes, darbojas veiksmīgi, ja pareizi un regulāri tās integrējam ikdienas sagatavotībā. Tomēr, motivācijai, pirmkārt, ir jānāk no paša sportista iekšienes. Sportistam, vienkārši ir jāvēlas nodarboties ar savu sporta veidu, jāvēlas un jābūt gatavam iet cauri grūtībām, jānosaka skaidrs mērķis, kuru viņš vēlas sasniegt un pamatā, tas vienkārši ir jāgrib.

Veiksmīgu gatavošanos,

Kristaps Zvejnieks, sporta psiholoģiskās sagatavotības treneris / 3 x Olimpietis