Ko darīt ar kļūdām sportā?

Sports ir neparedzams un lielākoties sportisti pieļauj kļūdas ik dienu. Vienalga vai tas ir bijis neprecīzs metiens, slikta piespēle, vai kļūdains lēmums. Kļūdas - daļa no sporta un Liela daļa no mācību procesa ceļā uz rezultātiem. Svarīgākā daļa kļūdu pieļaušanas procesā ir tas- kā sportists reaģē uz tām un mācās no tām!

SPORTADOMA

Kristaps Zvejnieks

9/18/20231 min read

yellow and white tennis racket
yellow and white tennis racket

Sports ir neparedzams un lielākoties sportisti pieļauj kļūdas ik dienu. Vienalga vai tas ir bijis neprecīzs metiens, slikta piespēle, vai kļūdains lēmums.

Kļūdas - daļa no sporta un Liela daļa no mācību procesa ceļā uz rezultātiem.

Svarīgākā daļa kļūdu pieļaušanas procesā ir tas- kā sportists reaģē uz tām un mācās no tām!

Sporta psiholoģijas kontekstā svarīgākais- veidot uz izaugsmi balstītu domāšanas veidu.

Tas nozīmē, kļūdu uztveršanu caur pozitīvu prizmu, redzot tās, kā izaugsmes iespēju un vietu uzlabojumiem. It sevišķi svarīgi tas ir jaunākiem sportistiem, kuri visbiežāk pieļaujot kļūdas, zaudē motivācijas sajūtu un pārliecību.

Atbalstot un iedrošinot sportistus, pieļaut kļūdas ir kritiski svarīgi! Attīstot pareizo attieksmi pret kļūdām, var iegūt lielāku pārliecības sajūtu, psiholoģisko noturību un motivāciju.

Kad sportist pieļauj kļūdu, ir svarīgi dot laiku šīs kļūdas izvērtēšanai, saprotot, kapēc tā tika pieļauta un, galvenokārt, apzināties kā to neatkārtot! Ja sportista attīstības procesā kļūdas tiks analizētās, saprotot kā tās neatkārtot un netiks atkārtotas…tas ir ātrākais veids uz iespējami labāko sagatavotību un sasniegumiem!

Tik pat svarīgi vienmēr atrast pozitīvo, kas sanāca labi, un to, kas varētu sanākt vēl labāk nākošajā reizē.

Noslēgumā vēlos teikt, ka konstruktīva kritika un atsauksmes no treneriem, vecākiem un treniņu biedriem, ir veselīga un svarīga lieta sportā. Šo kritiku ir jāiemācās uztvert pozitīvi, tā jāizmanto kā motivators ceļā uz augstākiem sasniegumiem!

Lai izdodas!

Kristaps Zvejnieks / 3 x Olimpietis / Sporta psiholoģiskās sagatavotības treneris